Zpracování osobních údajů

S veškerými daty nakládáme dle Nařízení EU 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a jeho pozdějších úprav.