Koordinace BOZP

·      Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

·      Oznámení o zahájení prací na inspektorát práce

·      Zpracování aktuálně platných právních předpisů v oblasti BOZP

·      Zpracování vlastního přehledu rizik včetně návrhů opatření a aktualizace plánu BOZP

·      Kontrola dodržování BOZP v průběhu realizace

·      Vedení inspekčního deníku BOZP