Dozorování staveb

Rozsah činnosti

Provádíme technické, stavební a autorské dozorování staveb autorizovanou osobou či zkušenými techniky pod dozorem autorizované osoby. Také můžeme nabídnout službu odborného dozoru nad prováděním stavby svépomocí.

Zajistíme provedení stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Hlavním smyslem této činnosti je zajištění bezpečného a správného provádění prací a ochrana zájmů investora stavby.

Naše referenční projekty si můžete prohlédnout zde

V rámci výkonu služby technického dozoru jsme schopni nabídnout i doplňkové služby jako je kontrola smluv o dílo, účast na jednání s dodavateli, koordinace dodavatelů na stavbě, nebo pomoci s výběrem dodavatele stavby.

Na žádost klienta můžeme také nabídnout kontrolu ekonomiky stavby, pomoci s výběrovým řízením na generálního dodavatele, nebo dodavatele části stavby, oponovat nabídky víceprací dodavatele apod.

Proč zvolit nás?

  • Veškerá činnost je prováděna autorizovanou osobou, nebo zkušenými techniky pod dozorem autorizované osoby, s členstvím v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků.
  • Všichni naši pracovníci mají bohaté zkušenosti s prováděním, dozorováním a projekcí staveb.
  • Široké portfolio služeb. Můžeme Vás provést stavbou od výběru pozemku až po kolaudaci.
  • Časová flexibilita a respektování potřeb klienta.
Právní rámec činnosti stavebního dozoru

Zákon č.183/2006 Sb. ukládá stavebníkovi dle §152 zajistit si stavební dozor a stavbyvedoucího, tj. autorizovanou osobou při provádění stavby dle §103 (Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení) a dle §104 (Stavby vyžadující ohlášení). Stavby uvedené pod §103 a §104 může stavebník provádět svépomocí pod dohledem autorizované osoby, technika či stavitele, kteří budou vykonávat na stavbě stavební dozor. Rodinné domy do 150 m2 zastavěné plochy /stavby pro bydlení/ může stavebník provádět pouze za účasti autorizovaného stavbyvedoucího dle §104. Stavby realizované na základě Stavebního povolení §115 může stavebník provádět jen prostřednictvím stavebního podnikatele tj. autorizované osoby dle zákona 360/1992 Sb. S těmito činnostmi souvisí celá řada pojmů jako je Stavební deník, sledování kvality prací, kompletace předepsaných zkoušek, užívání stavby, komunikace se stavebním úřadem a dalších definovaných Stavebním zákonem č.183/2006 Sb.