Technický dozor

·      Kontrola kvality prováděných prací

·      Kontrola dodržování technologických postupů,

·      Kontrola postupu prací dle harmonogramu stavby

·      Kontrola použitých materiálů

·      Vedení kontrolních dnů

·      Kontrola vedení stavebního deníku

·      Přejímka díla včetně soupisu vad a kontrola jejich odstranění

·      Vše prostřednictvím autorizované osoby