O nás

Společnost Area Prague s.r.o. byla založena v roce 2017. Náš tým je složen z osob, které mají dlouholetou praxi v oblasti projekce, přípravy a realizace staveb. Disponujeme platným osvědčením podnikatele ve stupni utajení Důvěrné, pro poskytování nebo vznik utajovaných informací dle §121 zákona č. 412/2005 Sb.

Bc. Marek Wdówka, MBA, aut. tech.
jednatel, technický dozor
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby
Radek Laňka
jednatel, nákladový dozorAut. Ing. Pavel Černý
technický dozor
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Ing. arch. Katarína Burdová
bezpečnostní ředitelka
specialistka pro správní řízení
office manager

Aut. Ing. Petr Kouba
koordinátor BOZP
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
odborná způsobilost k prevenci rizik a požární ochraně
bezpečnostní technik ČPHZ
Josef Šrámek, aut. tech.
technický dozor
autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace vytápění a vzduchotechnika


Aut. Ing. Tomáš Rybín
koordinátor BOZP
autorizovaný inženýr a stavitel v oboru pozemní stavby
Aut. Ing. Milan Veselý
technický dozor
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
Ing. Pavel Pecen
technický dozor