Zadávání zakázek

·      Administrace výběrových řízení v rámci procesu zadávání zakázek veřejného a privátního sektoru

·      Kompletní příprava či revize existující zadávací dokumentace a jejich částí

·      Zajištění právní revize

·      Nastavení a specifikace hodnotících, technických, kvalifikačních a základních parametrů zadávací dokumentace

·      Vyhodnocení obdržených nabídek

·      Asistence při administraci žádostí o dodatečné informace