Nákladový dozor

·      Kontrola dodržování rozpočtu stavby

·      Sledování dodržení celkových nákladů stavby

·      Průběžné vyhodnocování a závěrečné sestavení nákladů stavby

·      Kontrola soupisu prací pro pravidelnou fakturaci

·      Kontrola správnosti a oprávněnosti ocenění změnových listů