Koordinace BOZP na staveništi dle zákona č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb.